Την αναγκαιότητα ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στις δομές και στην εσωτερική λειτουργία των πανεπιστημίων και των οργανισμών έρευνας αναδεικνύει σε νέο άρθρο της στην εφημερίδα “ΤΟ ΒΗΜΑ” η κύρια ερευνήτρια του ΕΛΙΑΜΕΠ, επίκουρη Καθηγήτρια Ντία Αναγώστου.

Ακολουθεί ένα απόσπασμα από το άρθρο της:

Κάθε ΑΕΙ θα μπορούσε να καταρτίσει ένα Σχέδιο Δράση για την Ισότητα των Φύλων, δηλαδή ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που να θέτει στόχους και δράσεις για την αντιμετώπιση των έμφυλων ανισοτήτων στο εσωτερικό του. Από τη δική του πλευρά, το υπουργείο Παιδείας μπορεί να αξιοποιήσει τη σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία που έχουν αποκτήσει τα ΑΕΙ και φορείς έρευνας μέσα από δικές τους πρωτοβουλίες και έργα στον τομέα αυτόν, όπως είναι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το Πάντειο Πανεπιστήμιο, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), το πρώτο ερευνητικό ινστιτούτο που έχει καταρτίσει ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων”.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο της Ντίας Αναγώστου, εδώ.