Στο παρόν άρθρο παρουσιάζονται συνοπτικά τα ευρήματα της πρόσφατης έρευνας του ΕΛΙΑΜΕΠ για τα υπεράκτια πάρκα αιολικής ενέργειας και τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη τους, αλλά και οι αρνητικές επιπτώσεις που ενδεχομένως να υπάρχουν.

Μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο εδώ.
Μπορείτε να βρείτε ολόκληρη την έρευνα εδώ.