“Η πρόεδρος ανέθεσε στον εποπτεύοντα αντιπρόεδρο Μαργαρίτη Σχοινά και την αρμόδια για τη μετανάστευση επίτροπο Γιόχανσον να προτείνουν στα κράτη-μέλη τροποποίηση της Συνθήκης. Χωρίς να μπούμε σε λεπτομέρειες, βασικά στοιχεία της είναι η επίτευξη μιας ισορροπίας ανάμεσα στις ανθρωπιστικές αξίες της Ένωσης, την οικονομική διάσταση για την παραγωγική μηχανή και την αυξανόμενη τάση ισχυρών πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων για την επικράτηση της “Ευρώπης-Φρούριο”. Οι αντιδράσεις υπήρξαν πολλές και από τις δύο πλευρές. Ωστόσο, είναι σαφές ότι αν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τις απορρίψει, η φωτιά θα ανάψει για τα καλά.” Γράφει στο Βήμα της Κυριακής ο Αντώνης Τριφύλλης, μέλος του ΕΛΙΑΜΕΠ.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο εδώ.