Ο Μάνος Ματσαγγάνης υπογράφει ένα ειδικό αφιέρωμα, στο οποίο διερευνά μερικά συναρπαστικά (και ενίοτε οδυνηρά) ερωτήματα που αφορούν σε θέματα ζωτικής σημασίας για το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας.

  • Τι εφόδια (γνώσεις και δεξιότητες) χρειάζονται για να προκόψει κανείς στην ψηφιακή εποχή; Μήπως η τεχνητή νοημοσύνη κάνει περιττή την επένδυση στη γνώση; Διαβάστε εδώ.
  • Σε τι επίπεδο βρίσκονται οι γνώσεις και δεξιότητες που διαθέτουν σήμερα οι Έλληνες; Πώς συγκρίνονται με τις γνώσεις και δεξιότητες που διαθέτουν οι άνθρωποι σε άλλες χώρες; Διαβάστε εδώ.
  • Η αναβάθμιση των δεξιοτήτων είναι αναγκαία και ικανή συνθήκη για τη μετάβαση προς ένα δυναμικότερο παραγωγικό μοντέλο; Διαβάστε εδώ.
  • Σε τι χρησιμεύει ένα καλό σύστημα κατάρτισης; Πώς είναι οργανωμένο; Ποιες κατηγορίες εργαζομένων και ανέργων το έχουν περισσότερο ανάγκη; Διαβάστε εδώ.
  • Πόσο «καλό» μπορεί να θεωρηθεί το σύστημα κατάρτισης στην Ελλάδα; Φταίει η έλλειψη χρημάτων για τις αποτυχίες του; Διαβάστε εδώ.
  • Είναι χαμένη υπόθεση η τεχνική εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρτιση στη χώρα μας; Εάν όχι, τι μπορεί ρεαλιστικά να γίνει; Διαβάστε εδώ.