Ο Γιώργος Τζογόπουλος γράφει για τους ισχυρούς οικονομικούς και πολιτικούς δεσμούς που συνδέουν Ελλάδα και Ιταλία αλλά και τα παράθυρα περεταίρω συνεργασίας που ανοίγονται μετά τις κρίσεις της τελευταίας διετίας.

Διαβάστε το άρθρο εδώ, στα αγγλικά.