Το 18o Newsletter βγήκε και μπορείτε να διαβάσετε:

  • Η ιστορική συμφωνία της 21ης Ιουλίου, συνιστά μεγάλο βήμα δημοσιονομικής ενοποίησης.
  • Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενδέχεται να απαιτήσει επαναδιαπραγμάτευση της συμφωνίας.
  • Οι φτωχότερες χώρες χρειάζονται τα ανοιχτά σύνορα των ανεπτυγμένων οικονομιών.
  • Η επιτυχία της ΕΕ σε σχέση με τις ΗΠΑ, στην αντιμετώπιση της κρίσης, αποτυπώνεται στην άνοδο του ευρώ έναντι του δολαρίου.
  • Μεγάλο πλήγμα στις χώρες της Νότιας Μεσογείου η κρίση της πανδημίας, θα χρειαστούν την στήριξη της ΕΕ.
  • Νέες πηγές φορολογικών εσόδων, ιδίων πόρων, πρέπει να βρει η ΕΕ.
  • Τα στοιχεία δείχνουν δραματική μείωση των αγγελιών εργασίας μεταξύ Μαρτίου – Ιουνίου, παρά το μερικό άνοιγμα της οικονομικής δραστηριότητας αρκετών χωρών του ΟΟΣΑ.

Μπορείτε να διαβάσετε το 18ο Newsletter εδώ.

Κάθε Παρασκευή, και όσο διαρκεί η κρίση του covid-19, το νέο Δελτίο θα αναρτάται στο www.eliamep.gr και θα αποστέλεται στον κατάλογο παραληπτών του ΕΛΙΑΜΕΠ.