“Θα πάρουν, κατά πάσα πιθανότητα, οι 4 φειδωλοί τα λεγόμενα rebates, δηλαδή τις επιστροφές που θέλουν, είναι οι πλουσιότερες χώρες και θέλουν να παίρνουν ως επιστροφή ένα μέρος από αυτά που συνεισφέρουν στον προϋπολογισμό. Επίσης, φαίνεται πως θα υπάρξουν κάποιες παραχωρήσεις προς τους φειδωλούς, ειδικά προς την κυβέρνηση Ρούτε, της Ολλανδίας, θα πάρουν κατά πάσα πιθανότητα μία ενισχυμένη αιρεσιμότητα, δηλαδή θα υπάρξει κάποια υποχρέωση μεταρρυθμίσεων οι οποίες με κάποιο τρόπο θα ελέγχονται από την Ε.Ε. και από τα όργανα της, ως προϋπόθεση για να γίνονται οι εκταμιεύσεις,” επισήμανε ο Γιώργος Παγουλάτος στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Θανάση Γεωργακόπουλο και το Πρώτο Πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

Μπορείτε να ακούσετε τη συνέντευξη εδώ