Μπορείτε  να διαβάσετε τις δηλώσεις του Δρος Γιώργου Τζογόπουλου, μεταδιδακτορικού ερευνητή με την υποστήριξη του Ιδρύματος Μποδοσάκη, στις εφημερίδα Tagesspiegel και Le Figaro. Τα άρθρα δημοσιεύθηκαν στις 25 Σεπτεμβρίου 2012.