Μπορείτε εδώ να διαβάσετε τις δηλώσεις του Ερευνητή του ΕΛΙΑΜΕΠ και Αρχισυντάκτη της ιστοσελίδας του, Δρος Γιώργου Τζογόπουλου, στην εφημερίδα El Mundo. Το άρθρο δημοσιεύθηκε στις 19 Ιουλίου 2013.