Διαβάστε δηλώσεις του Γιώργου Τζογόπουλου, μεταδιδακτορικού ερευνητή του ΕΛΙΑΜΕΠ, όπως δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα BILD στις 6 Οκτωβρίου 201, όπως επίσης και στην Tagesspiegel στις 9 Οκτωβρίου.