Διαβάστε το πλήρες άρθρο της ισπανικής εφημερίδας El Pais που δημοσιεύτηκε στις 17 Νοεμβρίου και περιλαμβάνει δηλώσεις του Γιώργου Τζογόπουλου, Μεταδιδακτορικού Ερευνητή του ΕΛΙΑΜΕΠ, για την ανεργία των νέων στην Ελλάδα.