Μπορείτε εδώ να ακούσετε τις δηλώσεις της ερευνητικής συνεργάτιδος του ΕΛΙΑΜΕΠ, Δρος Φιλίππας Χατζησταύρου στο Europe 1. Οι δηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στις 14 Μαΐου 2013.