Διαβάστε δηλώσεις της ερευνήτριας του ΕΛΙΑΜΕΠ, καθηγ. Άννας Τριανταφυλλίδου, στο Reuters, όπως δημοσιεύτηκαν στην αγγλική έκδοση της Καθημερινής στις 6 Απριλίου, με θέμα τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στους μετανάστες.