Μπορείτε εδώ να διαβάσετε το άρθρο του Δρος Γιώργου Τζογόπουλου, μεταδιδακτορικού ερευνητή με την υποστήριξη του Ιδρύματος Μποδοσάκη, στoν Ελεύθερο Τύπο. Το άρθρo με θέμα: «Ο πρωθυπουργός και η Bild» δημοσιεύθηκε στις 31 Αυγούστου 2012.