Μπορείτε εδώ να διαβάσετε το άρθρο του Δρος Γιώργου Τζογόπουλου, μεταδιδακτορικού ερευνητή με την υποστήριξη του Ιδρύματος Μποδοσάκη, στo Capital.gr. Το άρθρο με θέμα: «Τέσσερις σχολές σκέψης στη Γερμανία» δημοσιεύθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 2012.