Μπορείτε εδώ να διαβάσετε το άρθρο του ερευνητή του ΕΛΙΑΜΕΠ και επίκουρου καθηγητή του τμήματος πολιτικής επιστήμης του πανεπιστημίου Μπίλκεντ, Δρος Ιωάννη Ν. Γρηγοριάδη και του επιστημονικού συνεργάτη του ΕΛΙΑΜΕΠ και συμβούλου του δημάρχου Θεσσαλονίκης  Αντώνη Καμάρα, με θέμα: «Ακαδημαϊκή Ελευθερία στην Ελλάδα και την Τουρκία». Το άρθρο δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Καθημερινή στις 16  Νοεμβρίου 2012.