Μπορείτε εδώ να διαβάσετε το άρθρο του Αναπληρωτή Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών και Ερευνητή Α’ στο ΕΛΙΑΜΕΠ Δ. Α. Σωτηρόπουλου για το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο. Η ανάλυση δημοσιεύθηκε στο Βήμα της Κυριακής στις  19  Μαΐου 2013.