Μπορείτε εδώ να διαβάσετε το άρθρο «Ευρωπαϊκή διακυβέρνηση και προβλήματα δημοκρατίας στη σημερινή Ευρώπη» της ερευνητικής συνεργάτιδος του ΕΛΙΑΜΕΠ, Δρος Φιλίππας Χατζησταύρου, στην ηλεκτρονική έκδοση του Βήματος. Το κείμενο δημοσιεύθηκε στις 23 Φεβρουαρίου 2013.