Μπορείτε εδώ να διαβάσετε το άρθρο «Οι νέες τάσεις στην Ευρώπη» της ερευνητικής συνεργάτιδος του ΕΛΙΑΜΕΠ, Δρος Φιλίππας Χατζησταύρου, στην ιστοσελίδα poleconomix. Το κείμενο δημοσιεύθηκε στις 15 Μαρτίου 2013.