Μπορείτε εδώ να διαβάσετε το άρθρο της ερευνήτριας του ΕΛΙΑΜΕΠ, Δρος Φιλίππας Χατζησταύρου, στην εφημερίδα Le Monde. Το κείμενο δημοσιεύθηκε στις 24 Μαΐου 2012 και έχει τίτλο: «Οι ελληνικές εκλογές: για ποια Ευρώπη μιλάμε;»