Μπορείτε εδώ να διαβάσετε το άρθρο της ερευνήτριας του ΕΛΙΑΜΕΠ, Δρος Φιλίππας Χατζησταύρου, στην ιστοσελίδα   Protagon. Το κείμενο δημοσιεύθηκε στις 31 Μαΐου 2012.