Εντάσσοντας τη διάσταση του φύλου στην κοινωνική έρευνα – 2ο Εργαστήρι

13.00 – 13.30 Προσέλευση και ελαφρύ γεύμα

13.30 – 13.45 Σύντομη παρουσίαση του έργου TARGET – Ντία Αναγνώστου, ΕΛΙΑΜΕΠ

13.45 – 14.45 Ενότητα I: Εισαγωγικές επισημάνσεις – Ναυσικά Μοσχοβάκου και Ματίνα Παπαγιαννοπούλου, Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ)

– Δραστηριότητα γνωριμίας / συγκρότηση ομάδων
– Εκπαιδευτικό συμβόλαιο και προσδοκίες
– Αρχικό check list για θέματα ισότητας των φύλων και συζήτηση για τις πολιτικές ισότητας
– Προβολή βίντεο για την ένταξη της διάστασης του φύλου και συζήτηση

14.45 – 15.15 Διάλειμμα για καφέ

15.15 – 16.15 Ενότητα II: Έννοιες, πρακτικές και παραδείγματα

– Πολιτικές-ορόσημα για την ένταξη της διάστασης του φύλου
– Η έννοια της ένταξης της διάστασης του φύλου (gender mainstreaming) και αποσαφηνίσεις
– Προβολή βίντεο EIGE
– Οι πέντε αρχές του gender mainstreaming
– Σκοπιμότητα ένταξης της διάστασης του φύλου και προκλήσεις
– Προβολή βίντεο

16.15 – 16.30 Διάλειμμα για καφέ

 

   

16.30 – 17.30 Ενότητα III: Προσεγγίσεις και μεθοδολογία

– Προτεινόμενες μεθοδολογίες για οργανωσιακές αλλαγές
– Δραστηριότητα ερωτηματολογίου
– Gender budgeting και οφέλη
– Δραστηριότητα
– Ανάπτυξη σχεδίου δράσης / δραστηριότητα

17.25 – 17.30 Λήξη εργαστηρίου