Το Τελικό Συνέδριο του προγράμματος IDEA πραγματοποιήθηκε στην Κρακοβία στις 4 και 5 Ιουνίου του 2009

Για περισσότερες πληροφορίες αλλά και τα κείμενα που παρουσιάστηκαν στο τελικό συνέδριο του προγράμματος επισκεφθείτε την Αγγλική ιστοσελίδα μας