Συνδιοργανωτές: το Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct που φιλοξενείται στο Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ)

Θέματα συζήτησης:

-Ο ρόλος και η σημασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι πολιτικές  ομάδες και οι ιδεολογικές διακρίσεις

-Η κοινοβουλευτική διπλωματία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ο ρόλος του στην Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ)

-Το δημοκρατικό έλλειμμα που παρατηρείται στην Ε.Ε

-Το διακύβευμα  των επερχόμενων  ευρωεκλογών

-Οι προοπτικές για μια δημοκρατική Ευρώπη

Πρόγραμμα

 –Μέρος Α΄: Ο ρόλος και η σημασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι πολιτικές  ομάδες και οι ιδεολογικές διακρίσεις. Η αυξανόμενη σημασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  στο ενωσιακό εγχείρημα. Η θεσμική του διάρθρωση και ο ρόλος του στη λήψη αποφάσεων.  Πολιτικές ομάδες και ιδεολογική και πολιτική αντιπαράθεση εντός του Ευρωκοινοβουλίου.  Οι  προκλήσεις  που θα αντιμετωπίσει  το νέο εκλεγμένο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

-Μέρος Β΄: Η κοινοβουλευτική  διπλωματία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  ο ρόλος του στην Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ).  Η οργάνωση  των διεθνών σχέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και οι σχέσεις του με άλλα Κοινοβούλια. Ο έλεγχος του  Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ΚΕΠΠΑ και οι προοπτικές  αύξησης της  επιρροής του σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας.

-Μέρος Γ΄: Το δημοκρατικό έλλειμμα και η άνοδος της ακροδεξιάς.  Η συμβολή του Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου στην κάλυψη του δημοκρατικού ελλείμματος. Οι ευρωεκλογές και η συμμετοχή των πολιτών. Η απειλή της ακροδεξιάς και οι ευρωεκλογές: Μύθος ή πραγματικότητα;

-Μέρος Δ΄:  Το διακύβευμα των ευρωεκλογών. Η σημασία των ευρωεκλογών του 2019 για το μέλλον της Ε.Ε. και η σημασία τους για την εγχώρια πολιτική.  Τα ζητήματα που απασχόλησαν την προεκλογική εκστρατεία στα κράτη μέλη.

-Μέρος Ε΄: Οι Προοπτικές για μια δημοκρατική Ευρώπη. Τα διλήμματα δημοκρατικής νομιμοποίησης που αντιμετωπίζει  σήμερα η Ε.Ε. και τα πολιτικά συστήματα των κρατών μελών. Ευρώπη των κυβερνήσεων ή των πολιτών; Τα ζητήματα της δημοκρατικής διακυβέρνησης της Ε.Ε.

Ομιλητές: 

 –Βασιλική ΓεωργιάδουΑναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο

-Παναγιώτης Γρηγορίου, Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

-Μαρία Μενδρινού, Καθηγήτρια, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

-Γιώργος Παγουλάτος, Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αντιπρόεδρος, ΕΛΙΑΜΕΠ

-Αργύρης Πασσάς, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, Πάντειο Πανεπιστήμιο

-Στέλιος Σταυρίδης, Senior Research Fellow,ARAID (Fundación Agencia Aragonesa parala Investigación y el Desarrollo)Πανεπιστήμιο Σαραγόσας

-Χαράλαμπος Τσαρδανίδης, Διευθυντής, Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και  Καθηγητής, Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

-Χρήστος Φραγκονικολόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, Αριστοτέλιο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

-Φιλίππα Χατζησταύρου, Ερευνήτρια, Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) και εξωτερική συνεργάτης στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ημέρα σεμιναρίων: Τρίτη

Γλώσσα εργασίας:  Ελληνική

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι τις 10.4.2019.

Δικαίωμα Συμμετοχής:    80 ευρώ για φοιτητές και

150 ευρώ για επαγγελματίες

  

▪ ALPHA BANK

Αριθ. Λογ. 813002002008529

IBAN GR 7001408130813002002008529

 

▪ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αριθ. Λογ. 080/480721 – 96

IBAN GR 30 0110 0800 0000 0804 8072 196 – BIC (ΚΩΔ. SWIFT): ETHNGRAA

 

▪ ΤΡΑΠΕΖΑ  ΠΕΙΡΑΙΩΣ (πρώην Marfin)

ΑριθΛογ. 6749-115014-521 (όψεως)

ΙΒΑΝ  GR 2901717490006749115014521

 

▪ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK

ΑριθΛογ. 0026.0101.55.0201209382

ΙΒΑΝ GR 9702601010000550201209382

 

 

Πληροφορίες:

κα  Στέλλα Μηλιώτη, Ε-mail: info@idos.gr, τηλ: 210-36.20.274, Fax: 210-36.26.610

κα Γεωργία Αποστολάκη, E-mail:  europe.direct@eliamep.gr,  τηλ: 210-72.57.110,  Fax: 210-72.57.114