Οι ερευνητικές ομάδες που συμμετέχουν στο ευρωπαικό πρόγραμμα ‘Ταυτότητες και Νεωτερικότητες στην Ευρώπη΄ (ΙΜΕ) συναντήθηκαν εκ νέου στην Κων/λη στις 5-6 Οκτώβρη του 2010 αυτή την φορά υπό την αιγίδα του Bilgi University. Εκεί συζητήθηκε η πρόοδος της επιτόπιας έρευνας σχετικά με την διαμόρφωση των Ευρωπαικών ταυτοτήτων σε κάθε χώρα. Στο προηγούμενο στάδιο της μελέτης εξετάσθηκε ο λόγος των κυβερνητικών φορέων, ενώ σ’ αυτή την φάση εξετάζεται μέσα από συνεντεύξεις με ποιο τρόπο τόσο φορείς μη κυβερνητικών οργανώσεων και δραστήρια μέλη της κοινωνίας των πολιτών, όσο και μεμονωμένοι πολίτες, αντιλαμβάνονται την σχέση τους με την Ευρώπη και την εθνική τους ταυτότητα. Η ερευνητική ομάδα του ΕΛΙΑΜΕΠ συζήτησε τα προκαταρκτικά αποτελέσματα των εργασιών της σχετικά με την Ελλάδα στην έκθεση ‘Identity Construction Programmes of Non-State, Professional and Collective Actors: Case Study phase II’ που θα ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους μήνες.

Διαβάστε επίσης σχετικό δημοσίευμα στο τεύχος 8 του Socio-economic and Humanities Research for Policy News Alert Service που αναφέρεται συνολικά στους ερευνητικούς άξονες και την υλοποίηση του προγράμματος ΙΜΕ.