Ο Επικεφαλής του προγράμματος ΝΑ Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ, Καθηγητής Ιωάννης Αρμακόλας και η επιστημονική συνεργάτης, Δρ. Ana Krstinovska συμμετείχαν στο Εργαστήριο Μεθοδολογίας στο πλαίσιο του προγράμματος “Embracing Change: Overcoming obstacles and advancing democracy in the European Neighbourhood.” Το εργαστήριο, το οποίο φιλοξενήθηκε από το Πανεπιστήμιο της Κωστάντζας, είχε ως στόχο να θέσει τις μεθοδολογικές βάσεις και να συντονίσει τον ερευνητικό σχεδιασμό σε όλα τα πακέτα εργασίας του έργου, εν όψει των εργασιών πεδίου που θα πραγματοποιηθούν σε διάφορες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, της Ανατολικής Ευρώπης, του Νότιου Καυκάσου, της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής. Το ΕΛΙΑΜΕΠ είναι υπεύθυνο για τη γεωπολιτική της προώθησης της δημοκρατίας της ΕΕ, με στόχο την αξιολόγηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των δραστηριοτήτων της ΕΕ και των δραστηριοτήτων άλλων τρίτων δυνάμεων που είναι παρούσες στην περιοχή αναφοράς.