Παρουσιάστηκε η μελέτη διαΝΕΟσις-ΕΛΙΑΜΕΠ “31 Πράγματα που μπορεί να κάνει η Ευρώπη για την Ελλάδα” με συγγραφείς: τον Γιώργο Παγουλάτο, τον Σπύρο Μπλαβούκο, τον Θάνο Ντόκο, τον Γιάννη Παπαγεωργίου και την Δήμητρα Τσίγκου, σε κλειστή συνάντηση με ανώτατα και ανώτερα ελληνικής καταγωγής στελέχη των ευρωπαϊκών θεσμών και think tanks, και συζητήθηκε ένα εύρος θεμάτων:

(α) Οικονομική Διακυβέρνηση της Ευρωζώνης, Οικονομικές και Διαρθρωτικές Πολιτικές, Προϋπολογισμός και Διαρθρωτικά Ταμεία, Απασχόληση, Κατάρτιση.

(β) Τομεακές Πολιτικές: Μετανάστευση, Κοινή Αγροτική Πολιτική, Ενέργεια, Έρευνα και Καινοτομία, Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, Εκπαίδευση, Κοινωνική Ασφάλιση, Δημόσια Διοίκηση, Περιβάλλον και κλιματική αλλαγή)

H συζήτηση έγινε στα ελληνικά με Chatham house rules. Προσπάθεια ήταν η αναζήτηση προτάσεων για ευρωπαϊκές πολιτικές με ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία για την Ελλάδα, που μπορούν να στηρίξουν τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης, κλπ.

Ομάδα του Έργου:

Συντονιστής: Γιώργος Παγουλάτος, Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΙΑΜΕΠ και του advisory board της διαΝΕΟσις

Μέλη:
Σπύρος Μπλαβούκος, Αναπληρωτής καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Θάνος Ντόκος, Γενικός Διευθυντής του ΕΛΙΑΜΕΠ
Γιάννης Παπαγεωργίου, Δημοσιογράφος
Δήμητρα Τσίγκου, Πολιτική επιστήμονας