Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), διοργανώνουν άσκηση προσομοίωσης οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μαθητές Α’ και Β’ Λυκείου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από τις 29 Νοεμβρίου έως την 1η Δεκεμβρίου 2018.

Το Athens EU Model Junior εντάσσεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ στον τομέα της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και είναι μια διήμερη προσομοίωση δύο οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών Υποθέσεων, με θέμα την προσφυγική κρίση. Πρόκειται για μια αναπαράσταση των εργασιών των δύο οργάνων, η οποία θα γίνει από τους μαθητές. Συνολικά, θα συμμετάσχουν 100 μαθητές από 25 σχολεία όλης της Ελλάδας, κάθε σχολείο με 1 υπεύθυνο καθηγητή και 4 μαθητές, τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των οποίων είναι καλυμμένα από τους διοργανωτές. Για την επιλογή των σχολείων, ελήφθησαν υπ’ όψιν τρία κριτήρια: η ισόρροπη γεωγραφική εκπροσώπηση της χώρας, η τεκμηρίωση στην δήλωση σκοπού που ζητήθηκε, καθώς και η πρότερη ή μη εμπειρία των σχολείων σε παρόμοιες διοργανώσεις.

Οι μαθητές, οι οποίοι θα επιλεγούν από τους υπεύθυνους καθηγητές, θα υποδυθούν το ρόλο αξιωματούχων της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών-μελών της, ενώ για τις ανάγκες του Athens EU Model Junior, θα προσομοιωθούν επιπρόσθετοι ρόλοι. Είναι προφανές ότι οι μαθητές εντός της προσομοίωσης δεν θα υποστηρίζουν τις προσωπικές τους απόψεις, αλλά τις θέσεις είτε του Επιτρόπου, είτε της χώρας, είτε άλλων φορέων που θα εκπροσωπούν, μπαίνοντας έτσι στους ρόλους που θα προσομοιωθούν. Για το λόγο αυτό, μία από τις βασικότερες υποχρεώσεις των συμμετεχόντων είναι να έχουν μελετήσει διεξοδικά τη γενικότερη πολιτική που ακολουθείται από τον εκάστοτε φορέα ή χώρα που εκπροσωπούν αλλά και, ειδικότερα, τις απόψεις που υποστηρίζει σχετικά με το προς συζήτηση θέμα.

Πρωταρχικός εκπαιδευτικός στόχος της προσομοίωσης είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη διαχείριση επίκαιρων προβλημάτων. Η γνώση που θα αποκομίσουν μέσα από τη μελέτη και την έρευνα των συγκεκριμένων θεμάτων, προβλημάτων και εξελίξεων θα είναι χρήσιμη για τη μετέπειτα πορεία τους. Τα παράπλευρα οφέλη που θα αποκομίσουν περιλαμβάνουν τη βελτίωση των ρητορικών τους ικανοτήτων, μέσω της δημόσιας έκφρασης των ιδεών τους, αλλά και της τεκμηριωμένης υποστήριξης τους -επιχειρηματολογία-, κάτι το οποίο θα επιτευχθεί μέσω της «δημόσιας συζήτησης κατ’ αντιπαράθεση». Μεγάλη έμφαση δίνεται στο σεβασμό στο συνομιλητή – «αντίπαλο» και στην αναγωγή του διαλόγου σε μοναδικό μέσο επίλυσης των διαφορών. Τέλος, οι μαθητές που θα συμμετάσχουν στην προσομοίωση θα έχουν μια μοναδική ευκαιρία να γνωριστούν με συνομηλίκους τους και να ανταλλάξουν απόψεις και προβληματισμούς, σχετικά με τα ζητήματα που απασχολούν στις μέρες μας τον ευρωπαϊκό χώρο, σε ένα περιβάλλον τελείως διαφορετικό από το σχολικό.