Στρογγυλή τράπεζα για την παρουσίαση της Ιταλικής ερευνητικής έκθεσης για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ‘Οι χώρες της Μεσογείου και της Ανατολικής Ευρώπης ως νέοι μεταναστευτικοί προορισμοί στην ΕΕ’

Ρώμη, Πέμπτη 21 Μαΐου 2009, 15.00-18.00

AULA MARCONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (P.LE ALDO MORO, 7)

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ