Το Policy Network και το IDEAS Foundation διοργανώσαν στις 26 Φεβρουαρίου 2010 μονοήμερο Συνέδριο με αντικείμενο το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μαδρίτη. Το συνέδριο βασίζεται στην ερευνητική πρωτοβουλία ‘An EU “fit for purpose in the global age’ που ανέλαβε το Policy Network σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο του London School of Economics και το ΕΛΙΑΜΕΠ.

Σηματοδοτώντας την παρουσίαση της ισπανικής μετάφρασης της συγκεφαλαιωτικής έκθεσης του Policy Network “An EU fit for purpose in the global age: can we rise to the challenge?” σημαίνουσες πολιτικές προσωπικότητες και ειδικοί συζήτησαν τη μετάβαση από τη Στρατηγική της Λισαβόνας στην στρατηγική της «ΕΕ 2020» όπως σχεδιάστηκε για να οδηγήσει την ΕΕ έξω από τη χρηματοπιστωτική κρίση με γνώμονα μία έξυπνη και πράσινη οικονομία. Μεταξύ των ομιλητών ήταν ο Πρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ, καθ. Λουκάς Τσούκαλης, Pat Cox, Roger Liddle, Olaf Cramme, Jesus Caldera, Carlos Mulas, Juan Moscoso, and Diego Lopez Garrido.