Το Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ, με επικεφαλής τον καθηγητή Ιωάννη Αρμακόλα, πραγματοποίησε επίσκεψη στην Αλβανία στο πλαίσιο της προώθησης των δραστηριοτήτων του προγράμματος ALGREE μεταξύ 5 και 7 Μαρτίου. Το ALGREE είναι ένα τριετές πρόγραμμα που ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2022 και έχει ως στόχο να αντιμετωπίσει με ολοκληρωμένο τρόπο σοβαρά προβλήματα και κενά στις διμερείς/επίσημες σχέσεις και σε επίπεδο κοινωνίας μεταξύ Αλβανίας και Ελλάδας. Το πρόγραμμα ενισχύεται από τα ιδρύματα OSFA-Open Society Foundation Albania και Friedrich Naumann Ελλάδας και Κύπρου (FNF-Friedrich Naumann Foundation). Το ALGREE σκοπεύει να αναδείξει εκείνα τα στοιχεία που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από αξιωματούχους, ΜΜΕ, σημαίνουσες προσωπικότητες και την κοινωνία των πολιτών, ώστε να βελτιωθεί το επίπεδο εμπιστοσύνης και κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών. Η ομάδα του ELIAMEP είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τα μέχρι τώρα αποτελέσματα του έργου και ιδιαίτερα τη δημοσίευση της πρώτης έκθεσης του Παρατηρητηρίου ΜΜΕ (MORE), καθώς και τις επικείμενες δραστηριότητες και δημοσιεύσεις, όπως η Μελέτη των Αναπαραστάσεων στα ΜΜΕ.

Ο Δρ. Παναγιώτης Πασχαλίδης, ερευνητής στο Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης και επισκέπτης καθηγητής στο Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Ελλάδα) είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει το έργο ALGREE σε τρία διαφορετικά ιδρύματα. Στις 5 Μαρτίου, η πρώτη παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Αλβανικού Ινστιτούτου Διεθνών Σπουδών (AIIS). Στις 6 Μαρτίου, η δεύτερη παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Epoka των Τιράνων. Η τρίτη παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στις 7 Μαρτίου στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο των Τιράνων και στο τμήμα Πολιτικών Επιστημών