10-11 Φεβρουαρίου 2017

Αθήνα, Ελλάδα

Η όγδοη συνάντηση της ομάδας του έργου Grassrootsmobilise έγινε στην Αθήνα στις 10 και 11 Φεβρουαρίου 2017. Βασικός στόχος ήταν να συζητηθούν οι εκθέσεις των μεταδιδακτορικών ερευνητών σχετικά με τις αναφορές στα εθνικά δικαστήρια σε υποθέσεις σχετικές με θρησκεία που έχουν εξεταστεί από ΕΔΑΔ. Δείτε περισσότερα σχετικά με την συνάντηση εδώ.