Στο πλαίσιο του προγράμματος EUact2: “Towards Democratic and Inclusive Europe: EP Elections and Active Citizens Participation and Contribution”, το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ‘Αριάν Κοντέλλη’ του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) σε συνεργασία με το EU Youth Hub, το Παρατηρητήριο Περιφερειακών Πολιτικών, το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα και το Europe Direct – Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συνδιοργανώνουν στο πλαίσιο του Regional Growth Conference 2023 (RGC) τη συζήτηση «Τεχνητή Νοημοσύνη και Ψηφιακός Κόσμος: Προσδοκίες Ανέλιξης και Κοινωνική Δικαιοσύνη» το Σάββατο 18 Μαρτίου, 2023, στην Πάτρα.

Η ραγδαία τεχνολογική επανάσταση ανατρέπει βασικά οικονομικά και πολιτικά χαρακτηριστικά της διαχρονικής κοινωνικής μας οργάνωσης, εγείροντας σειρά προκλήσεων. Οι αδιαμφισβήτητες προοπτικές ανέλιξης συνοδεύονται από ανησυχίες από ορισμένα κοινωνικά στρώματα για τη δυνατότητά τους να παρακολουθήσουν και να επωφεληθούν από τις τεχνολογικές εξελίξεις. Ποιες είναι οι μεγάλες ευκαιρίες που παρουσιάζονται; Πώς τα οφέλη της επανάσταση στους τομείς της Τεχνητής Νοημοσύνης και των Μεγάλων Δεδομένων θα διαχυθούν στην ευρύτερη κοινωνία; Πώς μπορούν οι νέοι να συμμετάσχουν στη διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού χωρίς να μείνουν πίσω;

Για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των ενδιαφερομένων, θα υπάρξει δωρεάν μεταφορά με πούλμαν προς την Πάτρα και το συνεδριακό χώρο, με αναχώρηση την Παρασκευή 17/3 και επιστροφή το απόγευμα του Σαββάτου 18/3.

Για τη συμμετοχή σας και τη μεταφορά σας, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα εδώ.

Προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 12/3/23
Στους συμμετέχοντες θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

* Δωρεάν μεταφορά. Η διαμονή δεν περιλαμβάνεται.
**Για περισσότερες πληροφορίες: [email protected]