19/06/2015 – 20/06/2015

Φουγάρο, Ναύπλιο

Στην συνάντηση της ερευνητικής ομάδας του έργου συζητήθηκε η πρόοδος της έρευνας πεδίου στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Ρουμανία και την Τουρκία, τα αρχικά αποτελέσματα και ο προγραμματισμός για τα επόμενα βήματα στην έρευνα.