Συζητούν:

Ντία Αναγνώστου, Κύρια Ερευνήτρια του ΕΛΙΑΜΕΠ, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Γιώργος Παγουλάτος, Γενικός Διευθυντής, ΕΛΙΑΜΕΠ/ Καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Δημήτρης Παρσάνογλου, Κύριος Ερευνητής, Εργαστήριο Σπουδών Φύλου, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Συγγραφέας: Emmanuel Comte, Κύριος Ερευνητής, ΕΛΙΑΜΕΠ

Συντονισμός: Σπύρος Μπλαβούκος, Κύριος Ερευνητής, Επικεφαλής Ευρωπαϊκού Προγράμματος Αριάν Κοντέλλη, ΕΛΙΑΜΕΠ/ Αναπληρωτής Καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών