Οι ερευνήτριες του ΕΛΙΑΜΕΠ Άννα Κανδύλα και Ευαγγελία Ψυχογιοπούλου συμμετείχαν στην κλειστή ημερίδα και στο συνέδριο του «Παρατηρητηρίου για την πολυφωνία στα μέσα επικοινωνίας 2016 (MPM2016)». Οι δύο εκδηλώσεις έλαβαν χώρα στις 3 και 4 Νοεμβρίου 2016 αντίστοιχα στη Φλωρεντία. Η διοργάνωσή τους έγινε από τον φορέα συντονισμού της μελέτης MPM2016, το Κέντρο για την Πολυφωνία και την Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης (Centre for Media Pluralism and Media Freedom) του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου. Με αφορμή την ολοκλήρωση της εμπειρικής φάσης του προγράμματος, σκοπός της κλειστής εκδήλωσης, η οποία έλαβε χώρα στις 3 Νοεμβρίου, ήταν η αναζήτηση τρόπων βελτίωσης του εργαλείου μέτρησης. Το συνέδριο που πραγματοποιήθηκε την επόμενη μέρα αποσκοπούσε στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από τη μελέτη στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Τουρκία και στο Μαυροβούνιο. Οι ερευνήτριες του ΕΛΙΑΜΕΠ παρουσίασαν τα αποτελέσματα της μελέτης για την Ελλάδα.  Το πρόγραμμα του συνεδρίου είναι διαθέσιμο εδώ (στα Αγγλικά). Μπορείτε να παρακολουθήσετε το συνέδριο εδώ. Πληροφορίες για τη μελέτη MPM2016 θα βρείτε εδώ.