Διττό λόγο (debate) με θέμα ‘Μεταναστευτικό και Ευρωπαϊκή Ένωση’ διοργάνωσε στις 10 Νοεμβρίου 2021 η ομάδα νέων EUYouthHub. Οι θεματικές της συζήτησης εστίασαν στο Νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο σε σχέση με το Σύστημα του Δουβλίνου, και στον ρόλο της Τουρκίας στο μεταναστευτικό, σε σχέση κυρίως με την Κοινή Δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας του 2016.

Χαιρετισμό και εισαγωγικά σχόλια παρέθεσε ο Επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Αριάν Κοντέλλη» του ΕΛΙΑΜΕΠ, και συνιδρυτής (Co-Convenor) της ομάδας, Αναπληρωτής Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Σπύρος Μπλαβούκος, ενώ την εκδήλωση συντόνισε ο Δρ. Αλέξανδρος Κυριακίδης, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής του ίδιου Προγράμματος και συνιδρυτής (Co-Convenor) της ομάδας.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.