Στις 7 και 8 Μαρτίου 2024 το ΕΛΙΑΜΕΠ διοργάνωσε σεμινάριο με θέμα ‘Ελληνοτουρκικές σχέσεις: Μεταξύ κρίσης και αποκλιμάκωσης;’ στο πλαίσιο του “Ερευνητικού Προγράμματος για τις Διμερείς Σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας”.

Το σεμινάριο είχε ως στόχο να φέρει σε επαφή νέους δημοσιογράφους από την Ελλάδα και την Τουρκία, για να συμμετάσχουν από κοινού σε μια σειρά από πέντε συνεδρίες με στόχο να διερευνήσουν και να συζητήσουν την πολυπλοκότητα που σχετίζεται με τις δημοσιογραφικές πρακτικές γύρω από τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, να αποτιμήσουν την παρούσα κατάσταση και τον κίνδυνο υποτροπής της κρίσης και να διερευνήσουν τρόπους για την βελτίωση της επικοινωνίας και των διαύλων διαχείρισης και επίλυσης κρίσεων στο επίπεδο της κοινωνίας πολιτών

Μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα του σεμιναρίου εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα θέματα που συζητήθηκαν, μπορείτε να ακούσετε τη συζήτηση στο podcast μεταξύ του Ιωάννη Ν. Γρηγοριάδη και του Ευάγγελου Αρεταίου εδώ.