Το πρόγραμμα του Σεμιναρίου είναι διαθέσιμο εδώ και η λίστα συμμετεχόντων στα αγγλικά εδώ.