Στο πλαίσιο συνεργασίας του ΕΛΙΑΜΕΠ με το Πρόγραμμα TARGET “Προώθηση και αξιοποίηση της ισότητας στην έρευνα και την τριτοβάθμια εκπαίδευση: Απόψεις από την Ελλάδα”, διεξήχθη η πρώτη συνάντηση εργασίας την  Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018 στο ξενοδοχείο Electra Metropolis (Μητροπόλεως 15), αίθουσα Thyme (πρώτος όροφος).

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης είναι διαθέσιμο εδώ στα αγγλικά.

Λίγα λόγια για το Πρόγραμμα TARGET: 

Σκοπός του έργου TARGET είναι να προάγει την ισότητα των φύλων σε εφτά επιλεγμένους οργανισμούς στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας σε χώρες της Μεσογείου και της Νότιας Ευρώπης. Οι οργανισμοί αυτοί πραγματοποιούν έρευνα, χρηματοδοτούν έρευνα, ή αποτελούν δίκτυα πανεπιστημίων στις εξής χώρες: Ισπανία, Ελλάδα, Ιταλία, Μαρόκο, Σερβία, Ρουμανία και Γαλλία. Στις χώρες αυτές δεν υπάρχει μέχρι τώρα μια ενεργή και σαφής πολιτική που να προάγει την ισότητα των φύλων στο χώρο της έρευνας και της καινοτομίας.

Σκοπός του έργου TARGET είναι να ενισχύσει την θεσμική δυνατότητα των οργανισμών και των ιδρυμάτων έρευνας που συμμετέχουν σε αυτό, να εφαρμόσουν ένα σχέδιο δράσης για την ισότητα των φύλων το οποίο να υιοθετεί μια αναστοχαστική προσέγγιση. Επιχειρεί να το κάνει αυτό διαμορφώνοντας τα κατάλληλα εργαλεία για την υλοποίηση δράσεων για την ισότητα των φύλων.

Επίσης, μέσα από τη συγκριτική ανάλυση των σχεδίων δράσης για την ισότητα των φύλων στους εφτά οργανισμούς – εταίρους, το έργο TARGET προάγει γνώση, ανταλλαγή καλών πρακτικών, και προτάσεις πολιτικής που να μπορούν να αξιοποιηθούν από τους αρμόδιους θεσμούς λήψης αποφάσεων και τους φορείς που ενεργοποιούνται στον τομέα της ισότητας των δύο φύλων.