Το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) στο πλαίσιο του προγράμματος Mercator European Dialogue (MED), συμμετείχε στις 4 Μαρτίου 2016 στην Βαρκελώνη, στην ομάδα εργασίας με θέμα: Reconnecting the People with Europe.

Οι στόχοι της ομάδας εργασίας ήταν να ανακαλύψει και να αναλύσει τι μπορεί να γίνει σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο ώστε να επανασυνδεθούν οι πολίτες με το ευρωπαϊκό εγχείρημα, με τη βοήθεια προγραμμάτων σχετικά με την εκπαίδευση, τη κινητικότητα και τη κοινωνία των πολιτών και μια καλύτερη ή ανανεωμένη στρατηγική επικοινωνίας.

Το πρόγραμμα Mercator European Dialogue υλοποιείται από το Stiftung Mercator και το The German Marshall Fund of the United States (GMF) στη Γερμανία, σε συνεργασία με το Istituto Affari Internazionali (IAI) στην Ιταλία, το Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB) στην Ισπανία και το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) στην Ελλάδα.