Το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) στο πλαίσιο του προγράμματος Mercator European Dialogue (MED), συμμετείχε στις 11-12 Δεκεμβρίου 2016 στη Ρώμη, στην ομάδα εργασίας με θέμα: “Implementing the EU Global Strategy: A Common Strategy for a Stronger EU”.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συμβάλουν με τις Ιδέες τους στην εφαρμογή της Στρατηγικής για την ΕΕ και να ανταλλάξουν απόψεις με επιλεγμένο αριθμό υπαλλήλων από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και Υπουργεία Εξωτερικών, που είναι αρμόδιοι για την εφαρμογή της «Στρατηγικής για την Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας της ΕΕ” σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Το πρόγραμμα Mercator European Dialogue υλοποιείται από το Stiftung Mercator και το The German Marshall Fund of the United States (GMF) στη Γερμανία, σε συνεργασία με το Istituto Affari Internazionali (IAI) στην Ιταλία, το Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB) στην Ισπανία και το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) στην Ελλάδα.