Την Τρίτη 26 Μαρτίου 2024 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα «Ισότητα και συμπερίληψη στα πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα», στο πλαίσιο του του έργου “Καταπολεμώντας τις έμφυλες ανισότητες στην έρευνα και στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα (GENDRHED)”, το οποίο χρηματοδοτεί το πρόγραμμα Active citizens fund.

Σκοπός του σεμιναρίου ήταν να μεταφέρει γνώσεις και καλές πρακτικές, και να συμβάλλει στην ευαισθητοποίησή γύρω από ζητήματα ισότητας και συμπερίληψης στα πανεπιστήμια και στα ερευνητικά κέντρα. Απευθυνόταν στο ακαδημαϊκό, ερευνητικό και διοικητικό προσωπικό τους.

Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα εδώ.