Το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) διοργάνωσε την τελική εκδήλωση του έργου “Καταπολεμώντας τις έμφυλες ανισότητες στην έρευνα και στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα (GENDRHED)”, με θέμα «Εφαρμόζοντας Σχέδια Δράσης για την έμφυλη ισότητα στα πανεπιστήμια και στα ερευνητικά κέντρα».  Η εκδήλωση διεξήχθη διαδικτυακά την Πέμπτη 4 Απριλίου 2024, 10.00-11.45.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν τα ευρήματα της πρώτης έρευνας που έχει γίνει στην Ελλάδα για τα εμπόδια και τις αντιστάσεις στην υλοποίηση των Σχεδίων Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΣΔΙΦ), και δείκτες για την έμφυλη ισότητα στα πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα. Για την υλοποίηση των ΣΔΙΦ και για τις έμφυλες προκαταλήψεις στο πως αντιλαμβανόμαστε τις ακαδημαϊκές επιδόσεις και την επιστημονική αριστεία, μίλησε επίσης η καταξιωμένη καθηγήτρια Edeltraud Hanappi-Egger από το Vienna University of Economics and Business της Αυστρίας.

Μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης εδώ.