Το Μάρτιο 2014 το ΕΛΙΑΜΕΠ υποδέχτηκε τα μέλη της ομάδας και την συμβουλευτική επιτροπή του προγράμματος Grassrootsmobilise κατά την διάρκεια της πρώτης συνάντησης. Συζητήθηκε το θεωρητικό πλαίσιο, η μεθοδολογία και το σχέδιο εργασίας για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα της συνάντησης εδώ.