Συνδιοργανωτές: Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) και Melissa

Πρόγραμμα

10.00-10.30 Εγγραφές

 

10.30-11.45  Παρουσίαση του εγχειριδίου εκπαίδευσης INTEGRA

 

11.45-12.00   Διάλειμμα     

 

12.00-13.00 Ενσωμάτωση των γυναικών προσφύγων: Φωνές και απόψεις των συμμετεχόντων

 

13.00-13.00 Συζήτηση

 

13.30-14.00 Ελαφρύ Γεύμα
14.00-14.45 Εσωτερικές Απόψεις: Κοινοτικά έργα συμμετοχής
14.45-15.00 Συζήτηση