Το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) διοργανώνει στις 18 – 19 Μαΐου 2023 το δεύτερο σεμινάριο κατάρτισης για τα Σχέδια Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΣΔΙΦ) στα Ερευνητικά Κέντρα. Το σεμινάριο διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου “Καταπολεμώντας τις έμφυλες ανισότητες στην έρευνα και στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα (GENDRHED)”, το οποίο χρηματοδοτεί το πρόγραμμα Active citizens fund.

Σε συνέχεια του πρώτου σεμιναρίου που πραγματοποιήθηκε στις 1 – 2 Δεκεμβρίου 2022, σκοπός του εργαστηρίου της 18 – 19 Μαΐου είναι να μεταφέρει επιπλέον τεχνογνωσία σε μέλη των ερευνητικών κέντρων, προκειμένου να υποστηρίξουν την υλοποίηση, παρακολούθηση και βιωσιμότητα των Σχεδίων Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΣΔΙΦ). Επίσης θα δώσει την ευκαιρία για την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών μεταξύ των ελληνικών ερευνητικών κέντρων. Το σεμινάριο θα διεξαχθεί διαδικτυακά, και θα έχει διάρκεια 1.5 μέρα (Πέμπτη 18 Μαΐου 10.00 – 15.00, και Παρασκευή 19 Μαΐου 10.00 – 13.20). Είναι το δεύτερο από τα δύο εργαστήρια κατάρτισης που απευθύνονται στα Ερευνητικά Κέντρα στην Ελλάδα.

Το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο εδώ.

Οι ενδιαφερόμενοι και οι ενδιαφερόμενες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή εδώ.