Οι ερευνητικές ομάδες που συμμετέχουν στο ερευνητικό πρόγραμμα ‘Ταυτότητες και Νεωτερικότητες στην Ευρώπη’ (ΙΜΕ), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκ νέου στις 12-13 Ιουνίου, αυτή την φορά στο Ελσίνκι της Φιλανδίας υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου του Ελσίνκι.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι ερευνητές παρουσίασαν τις περιληπτικές μελέτες που κάθε ομάδα διεξήγε αναφορικά με τα πορίσματα της έρευνας πεδίου- αυτή ολοκληρώθηκε μέσα από τρία στάδια που αφορούσαν τους τρόπους με τους οποίους οι κρατικοι φορείς, αντιπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών και απλοί πολίτες αντιλαμβάνονται σήμερα την Ευρώπη σε σχέση με τις σύγχρονες εθνικές τους ταυτότητες. Οι εκθέσεις της κάθε ομάδας αναλυτικά, καθώς και οι συνόψεις τους, είναι διαθέσιμες στα Αγγλικά στην ιστοσελίδα του ΙΜΕ, ενώ τα σημαντικότερα τους πορίσματα είναι συγκεντρωμένα στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΙΜΕ, αρ. 4 (Ιούλιος 2011).

Πληροφορίες για τις επιμέρους μελέτες της ομάδας του ΕΛΙΑΜΕΠ σχετικά με την περίπτωση της Ελλάδας, καθώς και για την περιληπτική έκθεση αναλυτικά στα αγγλικά κοιτάξτε εδώ.

Αφού συζητήθηκαν με λεπτομέρεια οι ομοιότητες και οι διαφορές ανάμεσα στις περιπτώσεις κάθε χώρας, στην συνέχεια οι ερευνητικές ομάδες προσπάθησαν να εντοπίσουν σημεία σύγκλισης τα οποία και θα μπορούσαν να αποτελέσουν εφαλτήρια για το επόμενο στάδιο του ΙΜΕ, τις συγκριτικές μελέτες.

Επιπλέον, οι ερευνητικές ομάδες που συμμετέχουν στο ΙΜΕ έλαβαν μέρος στο 18ο Παγκόσμιο Συνέδριο Ευρωπαιστών που οργανώθηκε από το Συμβούλιο Ευρωπαικών Σπουδών και έλαβε χώρα στην Βαρκελώνη στις 20-22 Ιούνη 2011. Αναλυτικά για το πρόγραμμα, δείτε εδώ. Στο πάνελ ‘Ταυτότητες και Νεωτερικότητες στην Ευρώπη, 2000-2010’ προήδρευσε η Χαρά Κούκη από την ομάδα του ΕΛΙΑΜΕΠ, η οποία ομάδα και συμμετείχε στην συγγραφή της  παρουσίασης ‘Η διαδικασία της Μπολώνια ως εκμοντερισμός και εξευρωπαισμός: οι περιπτώσεις της Κροατίας, της Γαλλίας, της Τουρκίας και της Ελλάδας’.