Η Δρ. Ιζαμπέλ Ιωαννίδου, Κύρια Ερευνήτρια του Προγράμματος Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ήταν μία από τους συγγραφείς  της έκθεσης πολιτικής με τίτλο What is to be done? The war, the Western Balkans and the EUη οποία δημοσιεύτηκε από το Institute for Human Sciences (IWM).

H παρούσα έκθεσης υπογραμμίζει τη σημασία και την ανάγκη να αποκατασταθεί η αξιοπιστία της διαδικασίας διεύρυνσης της ΕΕ στα Δυτικά Βαλκάνια. Εξηγεί το γιατί και περιγράφει έξι κατευθυντήριες αρχές που μετατρέπουν μια διαδικασία που έχει προδοθεί σε μια διαδικασία που μπορεί να λειτουργήσει προς όφελος τόσο της ΕΕ όσο και των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων.

Μπορείτε να διαβάσετε την έκθεση εδώ.

Μπορείτε να ακολουθήσετε το Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης στο Facebook και το X