Την Πέμπτη 18 Μαρτίου 2010, ο Πρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ, καθηγητής Λουκάς Τσούκαλης μίλησε σε δημόσια ακρόαση που διοργάνωσε η Ειδική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Χρηματοπιστωτική, Οικονομική και Κοινωνική Κρίση με θέμα την «Ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση και τα εργαλεία της ΕΕ για οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη». Κεντρικός ομιλητής στη δημόσια ακρόαση ήταν ο πρωθυπουργός της Ελλάδας κ. Γιώργος Παπανδρέου.

Τη συζήτηση διηύθυνε ο κ. Wolf Klinz, πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής. Η συζήτηση εστίασε σε δύο βασικές θεματικές: 1) Οικονομική Διακυβέρνηση: Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και Αναμόρφωση και Βιωσιμότητα των Δημόσιων Οικονομικών (Ο ρόλος του μηχανισμού αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών) και 2)  Δημοσιονομική πολιτική: Εργαλείο για την οικονομική ανάκαμψη και στρατηγικές επιλογές.

Μεταξύ των ομιλητών ήταν ο κ. Jean Pisani-Ferry (καθηγητής Οικονομικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Paris-Dauphine, συνεργάτης του Bruegel), η κ. Daniela Schwarzer (Διευθύντρια στο Τμήμα Ερευνών για την ευρωπαϊκή ενοποίηση, SWP Βερολίνο), ο κ. Pedro Perez (Πρόεδρος του Itinere Group, Ισπανία), η κ. Ann Pettifor (συνεργάτης του New Economics Foundation, Ηνωμένο Βασίλειο) και ο κ. Luca Paolazzi (Διευθυντής Έρευνας, Colindustria, Ιταλία).

Η ακρόαση έλαβε χώρα την Πέμπτη 18 Μαρτίου μεταξύ 9.00-12.30 ώρα Βελγίου και μεταδόθηκε απευθείας μέσω του διαδικτύου.

Δείτε το Πρόγραμμα.